Ongoiba (clan), Jamsay (excluding Gourou)

English French
Gloss Ongoiba (clan), Jamsay (excluding Gourou) Ongoïba (fraction), diamsay (sauf les gourou)
Domain ethnicity ethnie
Subdomain jamsay diamsay
Language Word