Kungarma 1986

Kungarma, Kodio. 1986. Osnovnye tendentsii razvitiia dialektnogo areala dogon : avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata filologicheskikh nauk. Moskva: In - t iazykoznaniia].

None

@book{kungarma1986,
 address  = {Moskva},
 author  = {Kungarma, Kodio},
 publisher = {In - t iazykoznaniia]},
 title   = {Osnovnye tendentsii razvitiia dialektnogo areala dogon : avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata filologicheskikh nauk},
 url    = {None},
 year   = {1986}
}
@book{kungarma1986,
 address  = {Moskva},
 author  = {Kungarma, Kodio},
 publisher = {In - t iazykoznaniia]},
 title   = {Osnovnye tendentsii razvitiia dialektnogo areala dogon : avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata filologicheskikh nauk},
 url    = {None},
 year   = {1986}
}
@book{kungarma1986,
 address  = {Moskva},
 author  = {Kungarma, Kodio},
 publisher = {In - t iazykoznaniia]},
 title   = {Osnovnye tendentsii razvitiia dialektnogo areala dogon : avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata filologicheskikh nauk},
 url    = {None},
 year   = {1986}
}