Village Yougo-Piri

village on Yougo mountain

Location
14°31'60.00"N, 3°13'0.00"W; (14.53, -3.22) source: map
Language
Toro So
Surnames
Doumbo